เกสโชว์ได้ก่อตั้งขึ้นในรูปแบบของ

2017-03-20 15:11:44 Guestshow 337

MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

ริษัทเกสโชว์ได้นำเสนอเอาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการจัดการแบบแผน โดยผ่านรูปแบบ O2O เพื่อจำกัดวงในการทำธุรกิจ การเชื่อมโยงเครือข่าย+ขนส่งโรจิสติกส์และรูปแบบวิธีการอื่นๆเพื่อเปิดตลาดเฉพาะในต่างประเทศอย่างครอบคลุม โครงการสำคัญของเกสโชว์ คือ การวางกลยุทธตามแผนธุรกิจของประเทศจีน โดยใช้อินเตอร์เน็ตในการสั่งซื้อสินค้า หรือที่เรียกว่าพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์

                                                                                                                              MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

ในขณะเดียวกันเพื่อตอบสนองการสั่งสินค้าไปยังโรงงานผู้ผลิต ช่วยเหลือในการปฏิรูปการทำการค้าในต่างแดนของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์มือถือในประเทศให้บรรลุเป้าหมาย

บริษัทเกสโชว์ที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย ถือเป็นสาขาในต่างประเทศสาขาแรกที่ก่อตั้งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกสโชว์สาขาต่างประเทศสาขาประเทศไทย เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยเกสโชว์ได้นำเอารูปแบบการทำธุรกิจ O2O เข้าสู่ประเทศไทย โดยเอาตลาดการค้าอุปกรณ์มือถือของประเทศจีน ย้ายมาในประเทศไทย วัตถุประสงค์คือการแนะแนวทางให้ร้านค้ามือถือขนาดเล็กในไทย ได้มีการพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผู้ซื้อและผู้ขายได้รับบริการที่ดีอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน ยังรับประกันความปลอดภัยในการบริการส่งมอบสินค้า เพื่อแก้ไขปัญหาในขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าโดยการแกะบรรจุภัณฑ์  ยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า แก้ไขปัญหาความเชื่อมั่นในการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนด้วยการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ


MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS


ั้นตอนในการเตรียมความพร้อม

การออกตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า

ในเดือน เมษายน กันยายน ธันวาคม ในปี 2016 และ เดือนเมษายน ในปี 2017  ได้มีการแจกนิตยสาร

Total Accessories นิตยสารเกี่ยวกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือทั่วโลกเพื่อกระจายไปยังศูนย์ค้าส่งที่อยู่ในประเทศไทย เพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ซื้อและผู้ขายกันอย่างแพร่หลายและยังมีการแจกใบปลิว เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ตลาดในสาขาต่างประเทศ สำเร็จไปได้ด้วยดีในขั้นพื้นฐานของการประชาสัมพันธ์


MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS


MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS


货物运输    

首批进驻客展海外馆——泰国站的国内手机配件知名企业的产品已提前打包送达泰国曼谷。

MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS


水到渠成

Guest Show ในสาขาประเทศไทยนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยทางเจ้าหน้าที่ได้กล่าวว่า การทำธุรกิจในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์นี้ กำลังเป็นที่พัฒนาอย่างแพร่หลายในประเทศไทย และในอนาคตจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่สามารถพัฒนาการค้า และเศรษฐกิจ ได้ดียิ่งขึ้นในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ และเป็นกลยุทธ์ที่ดีสำหรับยุคการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน  Guest Show ในสาขาต่างประเทศนี้ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีในการพัฒนาระดับของธุรกิจได้ทั้งสองฝ่าย  และยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการค้าระหว่างไทยจีนอีกด้วย อีกทั้งยังสามารถทำให้ตลาดการค้าส่งอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือทั้งรายเล็กและรายใหญ่พัฒนาไปในทางที่ดี รวมถึงยังมีการให้บริการที่สะดวกสบายมากขึ้นอีกด้วย

MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS
MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS


อนาคตอีกไม่นานนี้ ยุคพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ จะถูกแทนที่ด้วยการทำธุรกิจที่เรียกว่า การค้าปลีกในรูปแบบใหม่ การค้าปลีกในรูปแบบใหม่นี้ คือการค้าทั้งแบบหน้าร้าน และแบบออนไลน์ ซึ่งจะรวบรวมมาเป็นหนึ่งเดียว หรืออธิบายได้ว่า การค้าที่มีหน้าร้าน ก็จำเป็นที่จะต้องทำในรูปแบบออนไลน์ควบคู่กันไป หรือแม้แต่ร้านค้าที่มีหน้าร้านอย่างเดียวก็จำเป็นที่จะต้องทำแบบออนไลน์ควบคู่ไปด้วยเหมือนกัน จึงจะเรียกว่า การค้าปลีกในรูปแบบใหม


Guest Show ในสาขาต่างประเทศนี้ ถือว่าเป็น การค้าปลีกในรูปแบบใหม่ และเป็นบริษัทฯรุ่นบุกเบิกสำหรับการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่นี้ โดยได้เปิดสาขาแรกที่ประเทศไทย ในกรุงเทพมหานคร เป็นหน้าร้านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่ทำการผสานธุรกิจจากออนไลน์ไปสู่ออฟไลน์ที่เรียกว่า O2O ซึ่งสามารถให้ลูกค้าที่ใช้บริการออนไลน์เข้ามาเลือกชมสินค้าภายในร้านได้อย่างสะดวกสบาย  รวมถึงได้รับการบริการที่ดีจากภายในหน้าร้าน จัดส่งถึงมือลูกค้าจริง ไม่ต้องจัดเก็บสินค้าเป็นจำนวนมาก  สามารถทยอยซื้อสินค้าได้ตามจำนวนที่ต้องการ  ธุรกิจแบบนี้ที่รียกว่าการค้าปลีกในรูปแบบใหม่ ความคิดที่ริเริ่มก่อตั้ง Guest Show ในสาขาต่างประเทศนี้มีหลักอยู่ 5 ประการ แยกออกได้ดังนี้


1


MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

เบื้องต้นในการจัดส่งสินค้าของเรามายังหน้าร้านเพื่อแสดงสินค้านี้ ทางบริษัทฯได้ทำการสำรวจตลาด เพื่อทำให้สินค้าทั้งหมดที่เข้ามาล้วนแต่เป็นสินค้าที่เป็นที่นิยมและตรงต่อความต้องการในท้องตลาด ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตลาด ประเทศไทยเป็นเขตเมืองร้อน ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ไม่มีสาย  จะทำให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น จากการสำรวจพบว่า หูฟังแบบบลูธูท เป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่น

MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS


สาขาในต่างประเทศนี้ จะมีพนักงานให้ข้อมูลและแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วน เมื่อเลือกสินค้าได้ตามความต้องการแล้ว สามารถสั่งซื้อและชำระสินค้าได้ภายในร้าน หากอยู่ระยะภายในหนึ่งกิโลเมตร สามารถให้พนักงานจัดส่งสินค้าให้ทันที

MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

2

MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

ผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯเลือก ล้วนแต่เป็นสินค้าที่โดดเด่นที่คัดสรรจากการสำรวจตลาดที่ผ่านมา สินค้าเป็นที่นิยม เป็นที่ต้องการต่อท้องตลาด โดยบริษัทฯ คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และนำมาปรับเปลี่ยนตามคำแนะนำที่ได้รับ เพื่อเพิ่มจำนวนการสั่งซื้อให้ได้มากขึ้น

MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

3

MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

เพื่อตอบสนองความต้องการในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคอย่างเต็มที่ ในสาขาต่างประเทศไทยนี้จึงนำเสนอการบริการที่เป็นเอกลักษณ์ ในรูปแบบของออนไลน์ และการสัมผัสถึงหน้าร้าน สั่งสินค้าได้ตามความต้องการ ในส่วนโรงงานผู้ผลิตยังสามารถเข้าถึงข้อมูลการสั่งสินค้าได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย

การขนส่งสินค้านั้นเกสโชว์ได้เลือกรูปแบบของ EMS ที่มีประสิทธิภาพ ส่งสินค้าจากจีนเข้าสู่ในไทยได้อย่างปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสถึงการบริการตั้งแต่เลือกซื้อสินค้าไปจนถึงการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือท่านแบบไร้ความกังวล

MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

4


MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

Guest Show ในสาขาต่างประเทศนี้คือรูปแบบของหน้าร้าน รวมกับมีคลังสินค้าที่จัดแสดงในรูปแบบของหน้าร้านที่สวยงาม เพื่อให้เป็นผู้บุกเบิกการค้าปลีกในรูปแบบใหม่ มีการควบคุมสินค้าในคลังที่ดี เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  มีการขนส่งที่ดีมีประสิทธิภาพ ล่นระยะเวลาในการสั่งสินค้า ลดความเสี่ยงในการส่งสินค้า  ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อสามารถเปลี่ยนให้เป็นการค้าปลีกในรูปแบบใหม่ ให้ประสบความสำเร็จ

5


MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

สภาพแวดล้อมภายในร้านผ่อนคลาย ผู้ซื้อและผู้ขายทั้งสองฝ่ายสามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่นี่  ในกระบวนการการค้าในสาขาต่างประเทศนี้ เนื่องจากการสื่อสารกันคนละภาษา หรือาจจะมีข้อมูลทางการตลาดไม่ตรงกัน รวมถึงข้อมูลทางกฎหมายที่อาจจะไม่คุ้นเคย ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาใหญ่ ทางบริษัทฯ จะทำการแปลให้เป็นภาษาไทยให้ทราบกันเกี่ยวถึงรูปแบบระบบการทำงาน ทั้งหมดนี้เรามีพนักงานคนไทยที่ล้วนแต่เป็นพนักงานที่ดีเยี่ยม เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายทั้งสองฝ่ายสามารถซื้อขายกันได้สะดวกยิ่งขึ้น

MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS


6


MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

พนักงานของสาขาประเทศไทยสำนักงานของประเทศไทย มีสภาพแวดล้อมที่สบายตา มีแสงที่อบอุ่นและมีพื้นที่กว้างขวาง พนักงานสาขาประเทศไทยได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี


MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS

MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMSข้อสรุป

Guest Show ในสาขาต่างประเทศ ที่ก่อตั้งขึ้นนี้ถือเป็นพื้นที่ใจกลางการค้าในสาขาต่างประเทศ โดยเริ่มต้นเกี่ยวกับศูนย์รวมอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือในรูปแบบที่เรียกว่า "การผสานธุรกิจจากออนไลน์ไปยังออฟไลน์ (Online to Offline) โดยแนวคิดนี้ใช้เวลาคิดวิเคราะห์อยู่ 2 ปีกว่าจะมาเป็น Guest Show สาขาต่างประเทศได้ ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารของ Guest Show (MR.CHEN CHENG CONG) 陈成聪  พูดจริงทำจริง โดยการนำศูนย์รวมการค้าส่งอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ย้ายมายังสาขาในต่างประเทศได้สำเร็จ โดยการสร้างคลังสินค้าย้ายมาไว้ยังต่างประเทศ โดยมีการจัดแสดงสินค้า มีพนักงานขายที่ให้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างครบถ้วน  มีระบบการขนส่งที่ปลอดภัยรวดเร็ว  โดยรวมมาไว้ยังสาขาต่างประเทศนี้ สำหรับศูนย์รวมการค้านี้ เป็นการสินค้ามาจากโรงงานผลิตในประเทศทั้งรายย่อย และรายใหญ่ ออกมายังต่างประเทศ  ทาง Guest Show จะรักษาความมั่นคงให้ได้อย่างต่อเนื่อง และคิดค้นสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพื่อให้สะดวกสบายที่สุดสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย ขายในราจากต้นทุน มีประมิทธิภาพที่ดีในการบริการลูกค้า มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนระบบของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ  เพื่อปรับปรุงอุตสาหกรรมอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือให้สมบูรณ์แบบ และแพร่หลายออกไปติดต่อเรา

02-222-0083

แฟกซ์ : 02-222-0038
E-mail : guestshow@guestshow.cn
ที่อยู่ : โรงแรมแกรนด์ไชน่าเยาวราช ห้อง 358 คอนเซ็ปสโตร์ เลขที่ 215 ถนนเยาวราช เเขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100